ABRIL 2019

Convocatoria Pleno ordinario
25 abril 2019

 
Hora: 20:30 h.
Emisión en directo (ligazón abaixo)
 

Orde do Día


1. APROBACIÓN SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DOS DÍAS 28 E 30 DE MARZO DE 2019.

2. MODIFICACIÓN ORZAMENTO 2019 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO E CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1_SC. ACORDOS QUE PROCEDAN.

3. DECLARACIÓN DE EFECTO NON UTILIZABLE. ACORDOS QUE PROCEDAN.

4. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE A OBRA: “TRATAMENTO AMBIENTAL DO BORDE LITORAL DA PRAIA DO REGUEIRO. T.M. DE BERGONDO (A CORUÑA)”. ACORDOS QUE PROCEDAN.

5. MOCIÓN DE APOIO ÁS DEMANDAS DA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POLA VÍA ÁRTABRA. ACORDOS QUE PROCEDAN.

6. ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) E A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS SA. (SEAGA) EN MATERIA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA PÚBLICO DE XESTIÓN DA BIOMASA NAS FAIXAS SECUNDARIAS

7. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

8. ASUNTOS URXENTES.

9. ROGOS E PREGUNTAS.
 
Arquivos:
 cpo_20190425.pdf
Ligazóns:
vimeo.com/332429991

Share by: