Pleno


PLENO
JUEVES 27-4-2019 
A LAS 10.00
Convocatoria Pleno extraordinario

Orde do Día
1. SORTEO PARA O NOMEAMENTO DE PRESIDENTES E VOGAIS DAS MESAS ELECTORAIS CO MOTIVO DAS ELECCIÓNS LOCAIS, E AO PARLAMENTO EUROPEO, DO 26 DE MAIO DE 2019.


VER PLENO

PLENO
JUEVES 25-4-2019 
A LAS 20.30
Convocatoria Pleno ordinario, 
25 de Abril

Orde do Día
4. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE A OBRA: “TRATAMENTO AMBIENTAL DO BORDE LITORAL DA PRAIA DO REGUEIRO. T.M. DE BERGONDO (A CORUÑA)”. ACORDOS QUE PROCEDAN.
5. MOCIÓN DE APOIO ÁS DEMANDAS DA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POLA VÍA ÁRTABRA. ACORDOS QUE PROCEDAN.
6. ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) E A EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS SA. (SEAGA) EN MATERIA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA PÚBLICO DE XESTIÓN DA BIOMASA NAS FAIXAS SECUNDARIAS
VER PLENO

PLENO
sabado 30-3-2019 
A LAS 10.00
Convocatoria Pleno ordinario, 
30 de marzo

Orde do Día
SORTEO PARA O NOMEAMENTO DE PRESIDENTES E VOGAIS DAS MESAS ELECTORAIS CO MOTIVO DAS ELECCIÓNS XERAIS DO VINDEIRO DÍA 28 DE ABRIL DE 2019.
ás 10:00 h. Emisión en directo: o enlace publicarase nas redes sociais (Facebook e Twitter o sábado, antes da celebración da sesión).

VER PLENO

PLENO
JUEVES 28-3-2019 
A LAS 20.30
Convocatoria Pleno ordinario, 28 de marzo

Orde do Día
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DOS DÍAS 28 DE FEBREIRO E 21 DE MARZO DE 2019.
2. DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2018.
3. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
4. ASUNTOS URXENTES.
5. ROGOS E PREGUNTAS

VER PLENO
Share by: