ENERO 2019

Concello de Bergondo
Plenos
18 de diciembre a las 20:30 · 

📣 O próximo martes, 18 de decembro, ás 20:30 horas terá lugar o #plenode decembro do Concello de Bergondo.
Orde do día:
➡️ Aprobación se procede, da acta da sesión do 29 de novembro de 2018.
➡️ Ratificación da resolución de alcaldía nº 1264/2018, de 5 de decembro. Acordos que procedan.
➡️ Persoamento e representación xudicial no recurso contencioso-administrativo nº4 da Coruña PA 216/2018. Acordos que procedan.
➡️ Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal POS+ 2019 da Deputación Provincial da Coruña. Acordos que procedan.
➡️ Moción presentada polo PSOE Bergondo solicitando reparto de fondos da Xunta de Galicia con criterios obxectivos. Acordos que procedan.
➡️ Moción institucional en relación coas centrais térmicas de As Pontes e Cerceda. Acordos que procedan.
➡️ Dación de conta das resolucións da Alcaldía-Presidencia.
➡️ Asuntos urxentes.
➡️ Rogos e preguntas.

Share by: